Przeglądy

Firma świadczy usługi z zakresu prowadzenia książki obiektu budowlanego. Wykonujemy okresowe kontrole roczne jak i pięcioletnie z zakresu:

- kontroli konstrukcyjnej,
- kontroli instalacji gazowych, elektrycznych,
- kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych.