Usługi

Oferujemy spersonalizowane projekty i budowy, zarządzenie budową, dobudówki i renowacje dla klientów indywidualnych.

Oferowane usługi:

  • Projekty
  • Kosztorysy
  • Adaptacje
  • Nadzory i kontrole budów
  • Przeglądy obiektów
  • Budowę obiektów i budynków budowlanych
  • Renowacje i remonty
  • Dobudowy, przebudowy i rozbudowy budynków i obiektów budowlanych